Tài Khoản Ngân Hàng

 


 

 Chuyển khoản công ty (nhận VAT):

 

Ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch Lã Xuân Oai

Số tài khoản : 0602 8455 7789
Chủ tài khoản : Công Ty TNHH Sản Xuất Máy và Thiết Bị Xây Dựng Rồng Việt